تجاری

در حال بارگذاری
دریافت نتایج فیلتر

رهن/اجاره
متراژ
طبقه
خواب
سن بنا
متری / رهن:
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کل / اجاره:
رهن/اجاره
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
متراژ
طبقه
خواب
سن بنا
۳۸
-
متری / رهن:
۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کل / اجاره:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
رهن/اجاره
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
متراژ
طبقه
خواب
سن بنا
۴۰
۲
-
۴

چیزی یافت نشد